Om konsen

Grenseløse opplevelser og muligheter

ved Musikkonservatoriet i Tromsø

 

Kjære søker

Ved Musikkonservatoriet i Tromsø er det du som blomstrer; det er ditt voksende talent som er vårt oppdrag. Her i mulighetenes metropol kan du utvikle din evne til å se verden i et kunstnerisk perspektiv.

Fra Konsen i Tromsø kommer selvstendige musikere med egenart og ryggrad. Vi har Norges mest fornøyde musikkstudenter og har gjort oss bemerket ved å gi svært relevant utdanning for dagens arbeidsmarked innen musikkfeltet. Våre studenter framhever:

KonsenBildeLogo3komp

  • Meget godt studentmiljø
  • Mange eksponeringsmuligheter
  • Tett oppfølging, som student blir man sett og hørt
  • Relevant profesjonell praksis
  • Gode jobbmuligheter, under og etter utdanning

Lever du for musikk, hjelper vi deg å leve av musikk!

Conservatory = veksthus / sted for høyere musikkutdanning.

De siste årenes eksplosive utvikling på musikkonservatoriet gir studenter og lærere unike muligheter til forskning og kunstnerisk produksjon. Sammen med spennende kunstnere i inspirerende og sjelsettende omgivelser, gir Tromsøs urbane puls deg unike rammer for din kunstneriske framtid.

Velkommen til oss!