Teori&Gehør

Eksempel på teoriprøve Eksempel på gehørprøve

noterPrøvene i musikkteori og gehør, kan du ta på forhånd på Musikkonservatoriet i Tromsø eller ved de utøvende musikkutdanningene ved NTNU, UiA, UiB, UiS, UiT og NMH lørdag 30. januar 2016. Du kan også ta dem under opptaksprøvene i uke 10. Frist for påmelding til forhåndsprøvene er 23. januar 2016.

Skriftlig prøve i musikkteori

Søkeren vil bli prøvet i:
 • å bestemme intervall- og akkordtyper
 • å identifisere ulike skalatyper
 • harmonisk analyse og harmonisering
 • å utforme motstemmer
 • grunnleggende formlære og musikkterminologi

Forslag til litteratur:

 • Finn Benestad: ”Musikklære” (Universitetsforlaget, 2009)
 • klassisk harmoni
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: ”Grunnbok i musikklære” (Norsk musikkforlag A/S, 1986)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim:”Kreativ sats og analyse” (Norsk musikkforlag A/S, 1995)

 

Eksempel på teoriprøve

Skriftlig prøve i gehørear-listening

Søkeren vil bli prøvet i å:
 • bestemme forespilte intervaller
 • bestemme tonekjønn (dur/moll)
 • identifisere forespilte enkeltakkorder
 • bestemme grunntonen
 • bestemme tonearten og taktart
 • fylle ut manglende noter i melodi- og rytmediktater

Forslag til litteratur:

 

Eksempel på gehørprøve